posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Proiectul

este realizat de un parteneriat coordonat de Patronatul Femeilor de Afaceri al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București din care fac parte: