posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

CONSULT MERIDIAN CFP S.R.L., cu sediul în Sat Lipia, com. Merei, jud. Buzau, România, s-a înființat în 2008 și are ca obiect principal de activitate – Alte forme de învaţamânt n.c.a., cod CAEN 8559, fiind autorizat ca furnizor de formare profesională a adulţilor.

Printre programele de formare profesională autorizate în cadrul cărora s-au organizat cursuri de calificare sau specializare se află cele dedicate unor meserii/specializari precum: fochist pentru cazane de abur și de apă fierbinte, fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune, mașinist pod rulant, macaragiu, stivuitorist, sudor electric, sudor manual cu flacără de gaze, montator, reglor și depanator ascensoare, electrician exploatare medie și joasă tensiune, instalator tehnico sanitar și gaze, mașinist la mașini pentru terasamente, lăcătuș mecanic întreţinere și reparaţii universale.

CONSULT MERIDIAN CFP SRL a proiectat, implementat și este permanent preocupat de îmbunătățirea unui pachet integrat de servicii destinate evaluării personalului, programelor de training și de dezvoltare organizațională, pachet bazat pe patru concepte cheie: înţelegerea contextuală, analiza trend versus contexe relevante, soluţii personalizate, follow-up proactiv, înţelegând astfel unicitatea fiecărui individ și contribuţia acestuia la unicitatea fiecărei organizaţii. Acţiunile întreprinse de CONSULT MERIDIAN CFP SRL au contribuit la stabilizarea forţei de muncă și la îmbunătățirea continuă a nivelului tehnico-profesional al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Una dintre preocupările constante ale CONSULT MERIDIAN CFP SRL s-a centrat pe parcursul anilor în derularea de activități de instruire autorizate, cursuri de perfecționare/specializare/calificare/recalificare. În 5 ani de funcţionare, CONSULT MERIDIAN CFP SRL a format un număr de 2.540 de persoane în centrul de formare profesională, din care 1.246 persoane au fost calificate la cursuri de nivel I și II, iar 1.294 persoane au primit certificate de absolvire la 127 de cursurile de inițiere/specializare urmate.

De asemenea, CONSULT MERIDIAN CFP SRL organizează evenimente de informare și mediatizare a oportunităților de afaceri, seminarii, conferinţe, promovează și derulează diferite cursuri de formare, calificare și specializare, prin intermediul cărora actionează în mod concret în direcţia dezvoltării resurselor umane și a competitivității în perspectiva dezvoltării economice și sociale durabile a teritoriului.

CONSULT MERIDIAN CFP SRL a avut calitatea de subcontractor în cadrul unui proiect adresat angajaţilor, unde a furnizat servicii de formare profesională pentru 200 de persoane. A fost partener într-un proiect POSDRU cu grup țintă şomeri, unde a avut rol in oferirea serviciilor de consiliere și instruire, de efectuare a unor servicii privind consolidarea încrederii în sine.

 

Date de contact:

Adresa: Str. Dorobanti nr. 106, sc. B, ap.1, Buzau
Tel: 0786 166 701; 0786 166 702
E-mail:  cfp@femeicuinitiativa.ro
Website: www.femeicuinitiativa.ro
 
https://www.facebook.com/pentrufemeicuinitiativa
 

Reprezentantul legal sau persoana de contact: Radu GEORGESCU