posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Context înființare

Scopul pentru care a fost creată societatea este acela de a dezvolta și diversifica oferta de servicii de formare profesională, informare, consiliere și orientare profesională acordată adulților din județul Brașov și din împrejurimi, precum și pregătirea lor pentru o piață a muncii modernă și competitivă.

Misiunea firmei este de a oferi servicii de înaltă calitate persoanelor fizice și juridice, servicii de formare profesională continuă, de resurse umane și management.

Obiectivele și misiunea firmei sunt îndeplinite prin măsuri precum:
•    Organizarea de servicii de formare profesională, informare și consiliere profesionala;
•   Desfășurarea de servicii de mediere a muncii pe piața internă;
•    Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă/șomerilor în găsirea unui job;

•    Organizarea de cursuri de perfecționare pentru proprii angajați suportate de firmă;
•    Desfășurarea de campanii publicitare în vederea atragerii unui număr cât mai mare de clienți - atât persoane fizice, cât și persoane juridice;
•    Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite și adaptarea lor la cerințele pieței.

 

Servicii oferite

First Job School și-a început activitatea în anul 1999 și oferă o gamă largă de cursuri, adaptate permanent cerințelor actuale ale clienților și ale pieței muncii. 

First Job School este un furnizor acreditat de formare profesională cu reputație în plan regional și cu o experiență bogată în implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, în cadrul cărora oferă un complex de servicii integrate, adaptate nevoilor grupurilor țintă: activități complexe de analiză a nevoilor de instruire, de consiliere, orientare și formare profesională, de mediere, recrutare și plasarea forței de muncă, organizarea de evenimente publice, precum campanii media, organizarea de târguri de locuri de muncă, etc.

Centrul nostru educaţional are acreditate în prezent peste 23 de cursuri de calificare, inițiere, specializare și perfecționare, avizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cursurile sunt organizate atât pentru persoane fizice interesate, cât și pentru  companii.

 

Experiență în alte proiecte:

In ultimii 7 ani, First Job School a implementat 10 proiecte cu finantare europeana, dintre care 7 ca solicitant si 3 ca partener.

In perioada 2010-2013 a implementat proiecte finantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Amintim cateva dintre ele:

  • proiect strategic DMI 6.3 “Minerva – Emancipare pentru egalitate de sanse” –ID proiect POSDRU/97/6.3/S/60058, cu valoare totala de 9.832.448 lei, implementat in perioada 01.07.2010-01.07.2013. Obiectivul general al proiectului a fost cresterea accesului egal la ocupare si la construirea/dezvoltarea unei cariere profesionale pentru femei prin promovarea principiului egalitatii de sanse pe piata muncii;
  • proiect strategic DMI 5.1 “ONCT- O noua cariera pentru tine”-ID proiect POSDRU/82/5.1/S/59421, avand valoare totala de 8.330.440 lei, implementat in perioada 03.05.2010-03.05.2013, care a avut ca obiectiv general cresterea ratei de ocupare a somerilor de lunga durata, a somerilor tineri si a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din trei regiuni de dezvoltare pe o perioada de 36 luni.
  • proiect grant DMI 5.1 “MENTOR - Masuri Eficiente, Novative, Transversale pentru Ocupare Regionala”-POSDRU/105/5.1/G/75454, cu valoare totala de 2.180.673 lei, implementat in perioada 01.11.2010-31.10.2012, cu parteneriat transnational.Obiectivul general al proiectului a fost oferirea de sprijin pentru imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de  munca, aplicand un sistem de masuri cu caracter activ si inovator.

Din 2014 este partener in cadrul a 6 proiecte strategice finantate din FSE prin POS DRU 2007-2013, proiecte care se deruleaza pe o perioada de 18 luni.

 

Principale rezultate și realizări:

Toate proiectele au fost implementate cu succes, reusind sa se depaseasca indicatorii stabiliti in cadrul acestora. In cadrul proiectelor derulate prin POSDRU 2007-2013, au fost oferite servicii integrate de informare-consiliere profesionala- formare profesionala-mediere pentru 6.000 persoane.

In cadrul proiectului strategic “ONCT-O Noua Cariera pentru Tine“ cu grup tinta someri si someri de lunga durata a oferit servicii de scolarizare si consiliere profesionala pentru 1.600 de persoane fara loc de munca din 3 regiuni de dezvoltare, iar indicatorii de realizare au fost depasiti. In cadrul proiectului strategic pentru femei a oferit servicii de scolarizare, consiliere profesionala pentru 2.000 de femei din 4 regiuni de dezvoltare si a desfasurat campanii publice pentru afirmarea dreptului la egalitate de sanse pe piata muncii cu impact asupra 390.396 femei. Prin proiectele de grant a oferit servicii de scolarizare si consiliere profesionala pentru 550 de persoane/proiect. Pe toate proiectele a reusit sa isi atinga si sa isi depaseasca indicatorii de rezultat.

 

Rol în proiect:

In cadrul proiectului „Sanse si drepturi egale!” firma First Job School are calitatea de partener din Regiunea Centru. In cadrul proiectului se va implica in activitatea de management de proiect, achizitii, in campaniile de informare si publicitate, va asigura servicii de consiliere profesionala beneficiarilor proiectului si va instrui 100 de femei (80 la cursuri de calificare si 20 la curs de perfectionare).

Va oferi urmatoarele cursuri: lucrator in comert, operator introducere, validare si prelucrare date, coafor, cosmetica, formator.

 

Date de contact:

Adresa: Brasov, Str. De Mijloc nr. 90
Tel: 0268/511951, 511915
E-mail: office@hrcromania.ro ;   firstjob@femeicuinitiativa.ro
Website: www.firstjobschool.ro ; www.femeicuinitiativa.ro
           https://www.facebook.com/FirstJobSchool

 

Reprezentantul legal sau persoana de contact: Baghiu Raluca-Florina, Asociat unic

Documente utile


Conferinta de lansare a proiectului   /