posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București (PFAIPMM-MB), s-a înființat în anul 2005, prin decizia celor 18 membri fondatori – mici firme create de femei - întreprinzători sau conduse de femei –manager.

Reprezintă o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, autonomă și independentă, creată în conformitate cu Legea nr. 356/2001 a patronatelor, fiind înregistrată cu nr. 262/PJ/2005 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România.

Misiunea Patronatului Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București este să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri, având drept scop susținerea, apărarea, promovarea și reprezentarea intereselor profesionale, economice și sociale ale femeilor de afaceri, precum și promovarea egalităţii de şanse si tratament între femei si bărbaţi, în domeniile antreprenorial si patronal.

 

Principalele servicii oferite includ:

  • cursuri de formare profesională și managerială (managementul proiectelor, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, contabilitate, orientare și consiliere de carieră), dar și
  • diverse alte servicii: orientare și consiliere de carieră, consultanță pentru sprijinirea activității antreprenoriale feminine, sprijin pentru crearea de noi afaceri, crearea de rețele de suport.

Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Municipiul București are experiență în derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, fiind partener în mai multe proiecte naționale și europene, cu începere din anul 2006.

 

Printre proiectele derulate ca partener se numara:

  1. EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului feminin – proiect POSDRUl ID 63236, 2011 – 2013, care a urmărit promovarea egalității de șanse și facilitarea accesului pe piața muncii pentru 1.480 de femei, din care 1.400 membre ale grupurilor vulnerabile din patru regiuni de dezvoltare ale României;
  2. DEMETRAE - GenDer GuidancE to enhance and support woMEn choices in the AgriculTuRAl fiEld 2011-1-IT1-LEO05-01949), 2011 – 2013, care a  urmărit orientarea privind egalitatea de gen, pentru a dezvolta şi susţine alegerile femeilor în domeniul agriculturii;
  3. GALAXY – Gender GuidAnce for EmpLoyment choices: pathways Against seXism for equalitY” – proiect Leonardo da Vinci (I/06/B/P/PP-154171), 2007 – 2008, referitor la orientarea pentru egalitatea de şanse pe piaţa muncii;
  4. COMACO Competenta-Management-Competitivitate, în cadrul programului PHARE 2005 de Coeziune Economică si Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – componenta de „Promovare a învătării pe parcursul întregii vieti pentru reliefarea si recalificarea fortei de muncă“, 2008.

Date de contact:

Adresa: Splaiul Independentei nr.17, Bl. 101,
             sc.2, et.1, ap.23, interfon 23 C,
            sector 5, Bucuresti
Tel: 021/316.80.46
Fax: 021/313.17.93
E-mail: office@faimm.ro ;  office@femeicuinitiativa.ro
Website: www.faimm.ro ;   www.femeicuinitiativa.ro
https://www.facebook.com/pentrufemeicuinitiativa

 

Reprezentantul legal sau persoana de contact: Mariana BUTEICA, Presedinte

 

Documente utile


Conferinta de lansare a proiectului   /  

Patronatul Femeilor de Afaceri al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul București