posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Proiectul  

a apărut din dorința de a contribui la o mai bună înțelegere a modului în care credințele iraționale, stereotipurile, obișnuințele, percepțiile iluzorii, teama de părerea altora sau lipsa de curaj în apărarea propriilor nevoi și interese pot duce la limitarea șanselor și drepturilor de care ar trebui să se bucure, în mod egal, toți oamenii, indiferent de gen, rasă, nivel de educatie, etnie, categorie socială etc..

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului este prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii, în scopul asigurării accesului egal la ocupare și dezvoltare profesională a femeilor și al promovării principiilor egalității de şanse și tratament nediscriminatoriu în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia și Centru.

Obiective specifice:

 1. eliminarea stereotipurilor de gen în societate și în media prin ample campanii adresate reprezentanţilor și angajaţilor mass-media, administrației publice locale și centrale, precum și personaului organizaţiilor societății civile;
 2. furnizarea de instruire pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul iniţierii de activități independente, pentru cel puțin 68 de femei;
 3. furnizarea de servicii de calificare pentru 736 femei, pentru o integrare mai ușoară pe piața muncii, creşterea şanselor de avansare sau iniţierea de afaceri;
 4. servicii suport adresate femeilor care doresc să-și iniţieze propria afacere și iniţierea de 5 afaceri pe cont propriu.

Efectele pe termen scurt si mediu ale proiectului, corespunzătoare obiectivelor POSDRU, sunt:

 • Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere și integrare a principiului egalității de şanse între barbați și femei
 • Promovarea pe scară largă a egalității de şanse
 • Creşterea cunoștințelor și abilităților femeilor din cele 4 regiuni de implementare.

Proiectul contribuie la realizarea obictivului general al POSDRU prin dezvoltarea capitalului uman și cresterea competitivității, oferind programe de formare profesională pentru 920 femei, în vederea creșterii șanselor de angajare sau avansare în carieră. Contribuţia proiectului la Axa Prioritară 6 este aceea că facilitează accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, respectiv un număr de 160 de persoane din grupul ţintă fiind persoane în căutarea unui loc de muncă – şomeri, iar 20% dintre aceştia fiind de etnie roma. Pentru aceste persoane se asigură cursuri de calificare în vederea creşterii şanselor de reintegrare pe piaţa muncii.

 

Beneficiile grupului ţintă sunt: 920 de femei vor fi instruite în meseriile cerute pe piaţa muncii, respectiv:

 • 736 de femei obţin o nouă calificare;
 • 75 reprezentanţi mass-media participă la cele 3 seminarii organizate în cele 3 regiuni incluse în proiect;
 • 90 persoane din partea administraţiilor publice centrale și locale și 20 persoane din cadrul organizatiilor societății civile participă la cele 3 workshopuri  organizate în cele 3 regiuni incluse în proiect, pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce priveşte lupta împotriva discriminării;
 • 68 femei vor dobândi abilități antreprenoriale;
 • 5 persoane vor iniţia noi afaceri.

Prin dobândirea de cunoștințe profesionale și noi competențe cresc șansele beneficiarilor de a-și asigura un loc competitiv pe piața muncii, de a-și dezvolta noi afaceri.

Serviciile individuale de consiliere și orientare profesională au în vedere îndrumarea beneficiarilor spre acele cursuri care să le ofere cele mai mari șanse în dezvoltarea profesională.

 

GRUPUL ȚINTĂ ESTE FORMAT DIN:

 • femei
 • manageri și personalul instituțiilor publice locale și central
 • operatori și experți din mass-media și personal al organizațiilor societății civile 

DIN CELE 4 REGIUNI PE CARE LE ACOPERĂ PROIECTUL

Prin atingerea obiectivelor proiectului, situaţia femeilor din grupul tintă se va schimba în bine pe termen lung, deoarece:

 1. vor căpăta mai multă încredere în forţele proprii, îşi vor cunoaşte drepturile și vor fi mai capabile să îşi stabilească traiectoria profesională și obiectivele personale;
 2. un număr semnificativ de femei își vor creste sansele de a-și gasi un loc de munca și vor evita astfel efectele nefaste ale somajului pe termen lung;
 3. un procent important se vor angaja sau își vor schimba locul de muncă cu unul care le va asigura un nivel de trai mai bun pentru ele și familiile lor;
 4. își vor dezvolta cariera până la un nivel care să corespundă pregătirii lor profesionale și să răspundă aşteptărilor personale;
 5. vor dezvolta afaceri care să le asigure un trai mai bun și astfel vor crea locuri de muncă destinate si altor persoane.

Proiectul va aduce managerilor și personalului din instituţiile publice locale și centrale o mai bună înţelegere a relaţiei dintre respectarea principiului egalității de şanse și bunăstarea comunităților locale. Respectarea principiului egalității de şanse conduce la:

 • valorificarea potenţialului de muncă adecvată, calificată și specializată a femeilor, cu obţinerea de beneficii socio-economice;
 • abilitățile femeilor pot fi utilizate eficient pentru acoperirea unor posturi  orientate spre comunicare, cooperare și integrare;
 • incadrarea femeilor conduce la scăderea numărului de şomeri și a  cheltuielilor sociale de susţinere a grupurilor vulnerabile, etc..

Proiectul ii va ajuta pe operatorii și experţii din mass-media să acționeze pentru eliminarea stereotipurilor de gen, astfel încât să crească nivelul de calitate a publicaţiilor și emisiunilor pe care le gestionează, pentru că:

 • Vor învăţa să abordeze cu mai mult profesionalism subiecte sensibile precum problemele grupurilor vulnerabile, ale femeilor în special;
 • Vor învăţa să dezbată subiecte sociale într-o manieră europeană de toleranță și nediscriminare;
 • Își vor lărgi cercul de public, prin realizarea unor publicatii mai atractive  pentru femei, printr-un limbaj curățat de stereotipuri de gen jignitoare.

Contributia proiectului la realizarea indicatorilor DCI-mai 2013 se concretizează prin realizarea următorilor indicatori:

 • numărul participanţilor femei la programe de calificare/recalificare – 720 femei (3,6% din numărul total DCI);
 • ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare care obţin certificare: 90% (în DCI se prevede 55%);
 • număr de persoane care au demarat o activitate -5 (0,1% este contribuţia la DCI) ponderea femeilor care au participat la formare profesională și care au obţinut certificat - 90% (fata de 75% din DCI).