posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

« ACTIVITATILE PROIECTULUI »

 

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Se vor implementa eficient activitatile si se va coordona parteneriatul proiectului.

Cuprinde:

 • planificarea si alocarea de resurse umane, financiare si materiale;
 • coordonarea, monitorizarea si verificarea activitatilor, a echipei si a relatiilor cu partenerii proiectului;
 • asigurarea vizibilitatii proiectului, reprezentarea proiectului in relatiile cu terti, realizarea raportarilor tehnice si financiare.

Se vor elabora si implementa proceduri de control intern care sa asigure un management financiar riguros, monitorizarea eficienta a implementarii proiectului, atingerea obiectivelor, indicatorilor si a rezultatelor propuse.

Se vor realiza audituri financiare pentru verificarea cheltuielilor si modul de desfasurare si de atingere a rezultatelor proiectului.

 

Activitatea 2 – Achizitii

 • Se vor stabili procedurile si se va intocmi documentatia pentru achizitii:
 • se lanseaza cererile de oferta,
 • se evalueaza ofertele,
 • se adjudeca castigatorul,
 • se semneaza contractele,
 • se receptioneaza echipamentele, materialele si serviciile.

Achizitiile vor fi realizate cu respectarea prevederilor legale prevazute in O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare, OUG 66/2011, de asemenea cu respectarea procedurii pentru atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de furnizare servicii sau lucrari, finantate din intrumente structurale emisa de AMPOSDRU si cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.E.-ur nr.1050/2012.

 

Activitatea 3 – Activități de informare / publicitate pentru a atrage persoanele care să beneficieze de serviciile oferite.

 • Se va asigura vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului in randul grupurilor tinta si al comunitatilor locale
 • Se vor organiza 8 conferinte de presa - 4 de lansare (cate una in fiecare regiune) si 4 de diseminare;
 • Se vor emite comunicate de presa;
 • Se vor afisa cele bannere si roll-up-uri, elaborate cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala (la sediul solicitantului si la sediile partenerilor);
 • Se vor elabora/tipari/distribui materiale publicitare si de informare pentru campaniile de promovare;.
 • Se vor publica anunturi in ziar si TV;
 • Se va crea o pagina web, atat pentru promovarea proiectului cat si pentru asigurarea sustenabilitatii acestuia.

Toate acestea sunt actiuni menite sa atraga solicitanti pentru a beneficia de serviciile dezvoltate prin proiect.

 

Activitatea 4 – Consiliere profesională și analiza nevoilor de formare profesională

In urma activitatii de promovare

 • se vor recruta persoanele din grupul tinta
 • si se va intocmi o baza de date cu acestia.

Expertii vor elabora:

 • chestionare de analiza de nevoi;
 • chestionare de evaluare psiho-sociale 
 • si formulare de stabilire a traseului profesional.

Activitatea 5 – Campanii adresate experților și angajaților mass-media pentru a conștientiza efectele negative ale perpetuării stereotipurilor de gen și a discriminărilor întâlnite în mass-media, încercând eliminarea lor. Se vor organiza 3 seminarii la care vor participa minim 15 experți și 60 operatori mass-media și vor fi monitorizate publicațiile locale din regiunile proiectului, pentru a contabiliza prezența stereotipurilor de gen din materialele publicate pe o perioada de 2 luni și a elabora o broșură cu rezultatele acestor analize.

 

Activitatea 6 – Promovarea principiului egalității de sanse și de gen pentru a conștientiza managerii și personalul autorităților publice locale și centrale, precum și personalul organizațiilor societății civile, că promovarea egalității de șanse aduce avantaje competitive instituțiilor și comunităților locale. Se vor prezenta rezultatele inițiativelor de succes pentru promovarea egalității de sanse, se vor căuta soluții pentru eliminarea discriminării și se vor identifica factorii care o produc. Vor fi organizate 3 workshop-uri la care vor participa 20 de manageri și 70 de angajați ai autorităților publice și locale, precum și 20 de angajati ai organizațiilor societății civile. Se va distribui ghidul privind promovarea egalității de șanse și de gen și se vor difuza spoturi TV.

 

Activitatea 7 – Activități de formare profesională pentru creșterea competențelor femeilor în vederea integrării mai ușoare pe piața muncii sau a inițierii de noi afaceri. Aceste activități de calificare sau dezvoltare a competențelor se adresează unui număr de 920 de femei din cele patru regiuni de dezvoltare incluse în proiect.

 

Activitatea 8 – Studiu privind segregarea bazată pe gen pe piața muncii, care se va concretiza într-un raport referitor la conștientizarea efectelor negative ale segregării pe gen și impulsionarea factorilor de decizie de a iniția măsuri concrete în vederea reducerii disparităților.

 

Activitatea 9 – Spijin în vederea deschiderii unei afaceri oferit femeilor care doresc să inițieze o nouă afacere. 60 de femei vor fi îndrumate pentru întocmirea planurilor de afaceri, organizându-se un concurs și premiind cele mai bune 10 planuri. Femeile vor fi asistate juridic pentru depunerea actelor și vor primi subvenții pentru înființarea unei noi afaceri.