posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Legislație specifică

 

Uniunea Europeană

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) [Jurnalul Oficial L 204 din 26.7.2006]

Drepturile fundamentale ale omului în cadrul Uniunii Europene: http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/index_ro.htm

România

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 2013 (http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_egalitatii_sanse_femei.php)

Legislaţia actuală în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati/1849-legislatia-in-domeniul-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati

 

            Ghiduri și alte materiale utile:

http://www.equal.ro/platforma/materiale/Ghidul.pdf

http://www.podca22763.ro/wp-content/uploads/2014/02/Suport_de_curs_Egalitate_de_sanse.pdf

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/munca/egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati

http://www.carierepentrufemei.ro/

  http://www.altfem.ro/resurse

 

  Materiale prezentate in cadrul Conferintei de lansare a proiectului "Sanse si drepturi egale!"

          

           Prezentarea D-nei Iulia Gherman / Ministerul Muncii: "Antreprenoriatul Feminin" (Vezi document)