posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Proiectul „Șanse și drepturi egale!” oferă servicii de consiliere profesională și analiză a nevoilor individuale de formare profesională. Aceste activități se realizează în cadrul unor ședințe de consiliere, folosind chestionare de analiză de nevoi, chestionare de evaluare psiho-socială și formulare de stabilire a traseului profesional.

 

Ce reprezintă consilierea profesională?

Consilierea (indiferent de tipul ei) este un proces de transformare personală, pe care îl parcurgi cu suportul sau îndrumarea unei persoane anume pregătite pentru a putea îndruma pe cineva în:

-        identificarea punctelor forte;

-        identificarea punctelor slabe – zonele care necesită îmbunătățire;

-        stabilirea obiectivelor dorite (în acest caz, dezvoltarea profesională);

-        identificarea oportunităților și amenințărilor existente, care pot  

         avea un efect pozitiv sau negativ în drumul către atingerea obiectivelor

         stabilite;

-        identificarea paşilor de parcurs în etapele premergatoare atingerii  

         obiectivelor stabilite;

-       identificarea resurselor necesare in parcursul către îndeplinirea obiectivelor stabilite, etc..

 

În ceea ce privește viața profesională, procesul de consiliere va însemna deci, că împreună cu un specialist cu experiență în identificarea vocaţiei personale, fiecare persoană implicată în proiect va putea să:

-        își descopere pasiunile, dar și “harul” pe care îl are, precum și domeniile de lucru preferate;

-        afle mai multe despre meseriile căutate pe piața muncii (de exemplu: care este situaţia numărului de locuri de muncă existente pe piața muncii în acest moment și care este tendinţa de evoluţie a acestor ocupații pe viitor, ce solicitări și ce recompense oferă munca în astfel de locuri, etc.);

-        afle ce cunoștințe și priceperi necesare, pentru a se putea orienta către domeniul în care fiecare ar putea munci cu plăcere și satisfacție;

-        afle cum ar putea dobândi abilitati sau competente suplimentare (și diplomele sau certificatele necesare) de care ar mai fi nevoie pentru a ocupa/păstra locul de muncă dorit;

-        își aleagă un obiectiv și să își creioneze un plan corespunzător de lucru, pentru atingerea obiectivului profesional;

-        învețe să identifice și să obțină resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivului ales;

-        capete un set de abilități de gestionare a propriei cariere, pe care sa le poată pune din nou în aplicare – ori de câte ori va fi din nou nevoie să își găsească un nou loc de muncă / să se reorienteze profesional / să avanseze în carieră.

 

Pe scurt, consilierul profesional va oferi suport pentru ca fiecare să-și poată răspunde la întrebări precum următoarele:

-        Ce îmi place să fac?

-        La ce mă pricep (preferabil dintre lucrurile pe care îmi place să le fac)?

-        Ce se caută pe piaţa muncii (preferabil dintre lucrurile pe care îmi place să le fac și la care mă și pricep)?

-        Ce paşi trebuie sa urmez pentru a identifica și a obţine / păstra locul de muncă pe care mi-l doresc?

 

Ce nu face consilierul profesional?

Consilierul profesional / de carieră nu este un “brokerhttp://cdncache1-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png” de locuri de muncă sau de cursuri de pregătire. El nu face angajări, nu caută și nu propune locuri de muncă, nu stabilește obiective profesionale și nu alege căile de parcurs pentru ca acestea să fie atinse.

 

Deci, de ce este util un consilier profesional?

Consilierul profesional este cel care îi “învață să pescuiască” pe cei care nu reușesc singuri să obțină peștele dorit, respectiv îi acompaniază pe drumul necesar pentru a identifica:

-        Ce “pește” le place?

-        În ce fel de “bălți” / locuri accesibile / surse se află peștele care le place?

-        Cum să localizeze sursele?

-        Ce fel de undiță / instrument și momeală / metodă de prezentare trebuie să folosească?

s.a.m.d., astfel încât fiecare să își poată găsi un loc de muncă adecvat, pe care să îl poată păstra atâta vreme cât îi aduce satisfacție, dar și să poată relua acest proces de identificare și ocupare a unui loc de muncă dacă vor ajunge – de cele mai multe ori, din motive independente de voința fiecăruia - din nou în situaţia de a-și căuta un nou loc de muncă!

 

Ce face consilierul profesional, în cadrul proiectului “Şanse și drepturi egale!”?

-        Le ajută pe beneficiarele proiectului să-și identifice trasee profesionale către care se pot orienta;

-        Le ajută să-și stabilească un obiectiv profesional și un plan pentru urmărirea acestuia;

-        Le îndrumă cu privire la cursurile de calificare/inițiere/specializare care le pot fi utile în carieră și care pot fi urmate gratuit în cadrul proiectului;

-        Le învață să identifice și să utilizeze corect cât mai multe surse de sprijin, utile în drumul către propriul obiectiv profesional.

Seminar „Combaterea stereotipurilor de gen in mass media” - București