posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Discriminarea prin limbaj și microcomportamente


Discriminarea prin limbaj și microcomportamente
2016-09-04

Limbajul folosit și microcomportamentele oamenilor pot determina discriminarea de gen pe piața muncii, chiar și atunci când politicile organozaționale interzic acest lucru.

Limbajul utilizat nu trebuie să includă termeni ce pot crea discriminări, diferenţieri, categorisiri de gen. Mai multe la https://philean.wordpress.com/resurse/glosar-egalitate-de-gen/l/.

hiar dacă legislaţia protejează dreptul la egalitatea de şanse şi de gen şi este cunoscută şi acceptată de marea majoritate a angajatorilor şi angajaţilor, astfel încât cazurile directe şi dovedite de discriminare de gen pe piaţa muncii sunt relativ puţine, în realitate biasul de gen determină în multe situaţii un climat de muncă relativ ostil pentru unele categorii de persoane şi nu tocmai echitabil din perspective de gen.

Astfel, în relaţiile dintre oameni apar reacţii favorabile sau nefavorabile uneori imperceptibile la nivel raţional, dar imediat percepute la nivel emoţional, în funcţie de persoane şi de categoriile cărora le aparţin. Reacţiile negative sunt de obicei denumite „micro-comportamente inechitabile” sau „micro-agresiuni”. Mai multe la https://philean.wordpress.com/resurse/glosar-egalitate-de-gen/m/.

 

Toate stirile