posdru signature

Şanse şi drepturi egale! – POSDRU/144/6.3/S/130458

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Investeşte în oameni!

Echilibrul de gen


Echilibrul de gen
2016-03-24

Echilibrul de gen apare atunci când la o activitate, într-o anumită situaţie sau într-o organizaţie participă un număr aproximativ egal de femei şi de bărbaţi.

Se referă la raportul dintre numărul de bărbaţi şi de femei în anumite domenii, deoarece principiul egalităţii de gen prevede ca participarea celor două sexe să fie proporţională cu ponderea lor în totalul populaţiei. În prezent, există disparităţi mai ales la nivelul structurilor de luare a deciziilor, unde de obicei bărbaţii sunt în număr mai mare, femeile fiind subreprezentate.

Pentru a ajunge la echilibru de gen, în unele situaţii se stabilesc cote – de exemplu în diverse comisii sau în anumite structuri de luare a deciziei.

Echilibrul de gen este doar un principiu util de respectat prin măsuri în domeniul resurselor umane, cuantificat printr-un indicator (numărul de femei, faţă de numărul de bărbaţi), iar respectarea acestui principiu nu se referă neapărat la crearea unui sistem de conştientizare a problemelor de gen, ci mai mult la oferirea de şanse egale de gen pe piaţa muncii. În realitate, prin asigurarea unui echilibru de gen, în comunitatea, organizaţia sau societatea considerată poate apărea o mai reală preocupare pentru egalitatea de gen, la toate nivelurile şi aspectele – culturale, sociale, economice etc.

Un concept simlar este paritatea de gen. Paritatea implică o corelare între numărul de angajaţi dintr-un grup oarecare, pe un anumit tip de post, şi numărul de persoane calificate din respectivul grup pentru acea categorie de post. Paritatea de gen este un indicator cantitativ, folosit pentru a evalua egalitatea relativă dintre femei şi bărbaţi în anumite domenii (numeric sau procentual). De exemplu, când procentul de femei din total angajaţi într-o organizaţie este egal cu procentul de femei de pe piaţa muncii, atunci este atinsă paritatea de gen.

Paritatea de gen nu implică obligatoriu egalitatea de gen, ci măsura în care se respectă un anumit indicator stabilit pentru a compara evoluţia într-un anumit domeniu.

Toate stirile